PrevádzkareňTecprom-Trifit spol. s r.o.
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava


: +421 243410475
: roman.kotes@tecprom.sk

SídloTecprom-Trifit spol. s.r.o.
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava 2

: 34099662
: 2020360661
: SK2020360661
OR OS Bratislava I Oddiel: Sro. Vložka číslo: 12992/B

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70