Predajca

Názov:Tecprom-Trifit spol. s r.o.
IČO:34099662
DIČ:2020360661
IČ DPH:SK2020360661
Mesto:Bratislava
PSČ:82102
Adresa:Trnavská cesta 84
Telefón:+421 243410475
E-mail:roman.kotes@tecprom.sk
Kontakt:Roman Koteš
OR OS Bratislava I Oddiel: Sro. Vložka číslo: 12992/B

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70